การใช้เงินกองทุน

FacebookHelp us share this with your friends.

SWAN Fund มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือ :

– อาหารสำหรับผู้ยากไร้

ข้าวของเครื่องใช้ สิ่งของเพื่อช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของผู้ที่จำเป็นต้องรับการช่วยเหลือ

เงินทุนสำหรับการศึกษาต่อเนื่องของเด็กที่ด้อยโอกาสและ / หรือผลประโยชน์ระยะยาวเพื่อการศึกษา

กองทุนนี้นอกจากจะนำไปใช้สำหรับกิจกรรมหลักดังกล่าวข้างต้นแล้ว นอกเหนือจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์รอง เช่น การขนส่ง จัดส่งและส่งมอบสิ่งของไปยังผูุ้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์เป็็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์รอง จะได้รับการพิจารณาดำเนินการให้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเพื่อไม่ให้สูญเสียประสิทธิภาพของงานที่เกี่ยวข้องโดยรวม

ไม่สามารถที่จะนำกองทุนไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวเมื่อดำเนินการภารกิจใด ๆ

Facebook Recent Activity

Follow us on Facebook