อัพเดตงบรายเดือน

FacebookHelp us share this with your friends.

งบรายเดือนของกองทุนและรายชื่อของผู้บริจาคฉบับปัจจุบันสามารถอ่านได้ในหน้า Face book ของเรา

การปรับปรุงจัดทำงบดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใสและความถูกต้องในเรื่องเงินกองทุนอธิบายแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

Facebook Recent Activity

Follow us on Facebook