เข้าร่วมทีมงานของเรา

FacebookHelp us share this with your friends.

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของทีมงานของเรา

สมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี

ในฐานะสมาชิกคุณสามารถช่วยทำให้เกิดความคิดในการวางแผนและ / หรือนำไปสู่​​โปรแกรม / ภารกิจของเราที่จะช่วยเหลือคนยากจนที่มีจำนวนมาก

ส่งลงทะเบียนของคุณในวันนี้และเราจะได้ติดต่อกลับมาหาคุณเร็วที่สุด

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีคุณเข้าร่วมทีมของเรา!

คำนำหน้า

ชื่อ (ใน NRIC / FIN / Passport)

หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง

สัญชาติ

ที่อยู่

ถิ่นที่อยู่ถาวรของสิงคโปร์
 Yes No

เชื้อสาย

ศาสนา

สถานภาพ
 Single Married

เบอร์มือถือ

เบอร์โทรศัพท์

ความสามารถพิเศษ ความชำนาญ

อาชีพ

อีเมล์l

Facebook บัญชีชื่อ

กรุณาเพิ่มชื่อของเราใน Facebook ของคุณที่ https://www.facebook.com/swan.fund

เหตุผลทำไมคุณต้องการเปนสามาชิกของ SWAN Fund?

คุณจะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนงานของเราได้อย่างไร?

 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ

ยืนยัน captcha
ใส่รหััส (ไม่ต้องเว้นวรรค)

Facebook Recent Activity

Follow us on Facebook