เหตุการณ์และภารกิจมาใหม่

FacebookHelp us share this with your friends.

เรามีอย่างต่อเนื่องมองหาวิธีการใหม่, สถานที่หรือองค์กรที่เราสามารถทำขึ้นเพื่อช่วยให้คนยากจน

ตรวจสอบสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของเราที่จะเกิดขึ้นและภารกิจที่วางแผนไว้

เราหวังว่าทุกคนสามารถมีส่วนช่วยและเข้าร่วมกับเราในเหตุการณ์เหล่านี้และภารกิจ

Facebook Recent Activity

Follow us on Facebook